Våra tjänster

Säker och driftsäker produktion

Den i särklass största kostnaden för ett producerande företag uppstår ofta när man får stopp i produktionen. När behovet är som störst och när produktionen är som högst har man ofta inte råd med stopp i produktionen. En tillverkningslinje är en komplex sammansättning av mekaniska, hydrauliska och elektroniska komponenter. Det krävs kunskap för att få alla delar i en produktionslinje att samverka.

2-Con AB har sedan 1989 utfört service, förebyggande och planerat underhåll. Livsmedelsbranschen är vår största kundkategori, med producenter inom drycker, charkuterier och konfektyrprodukter. Coca-Cola, Arvid Nordquist, Marabou, Hilton Food Group och Svegro är några av våra kunder. Vi bidrar till en driftsäker produktion, kommer med förslag på förbättringar och förändringar för att minimera risken för avbrott i produktionen.

Förstudie

Beroende hur företaget vill använda sin tillverkningslinje och vilka krav företaget ställer på produktionen kan 2-Con AB anpassa tillverkningslinjen efter företagets behov, till lägsta möjliga investering.

2-Con AB genomför en förstudie som bygger på nuläget, behov och kommande krav på produktionslinjen. Vi kommer med förslag på förbättringar och förändringar för att uppnå produktionsmålen med minsta möjliga avbrottstid och lägsta möjliga investering.

Våra erfarna projektledare planerar projektet i detalj och kommer med ett förslag.

Ombyggnad

Varje form av ombyggnad av en produktionslinje kan orsaka långa perioder av stillestånd med dyra kostnader som följd. Våra erfarna specialister och projektledare har stor erfarenhet av stora projekt för ombyggnad av produktionslinjen. 2-Con strävar alltid efter att minimera störningarna i produktionen under ombyggnader, så att produktionen kan pågå som vanligt.

Sedan 1989 har 2-Con AB varit specialiserad på ombyggnation och tillverkning av detaljer till produktionen. Vi erbjuder totalentreprenad där vi tar helhetsansvar för alla delar i projekt. Vi har verkstad i Bålsta där vi kan tillverka delar i rostfritt, aluminium, svartstål och plast med våra maskiner såsom plasma-skärare, kantpress och bockmaskin. Vi ritar konstruktioner i AutoCad och Solid Works, utför el och automationsarbeten.

Optimering

Om vi på 2-Con AB har ett honnörsord som genomgående genomsyrar vår verksamhet så är det ordet optimering. Med ett minimum av resurser för våra uppdragsgivare vill vi optimera tillverkningslinjen för att uppnå effektivaste och driftsäkraste produktion. I planeringen av produktionen tar vi hänsyn till hur ni kan fortsätta producera under tiden som vi reparerar eller utför förebyggande underhåll på produktionslinjen.

En produktionslinje består av mängder av elektronik, mekanik och hydraulik, där varje komponent skall utföra ett arbete på viss tid med hög kvalitet. Erfarenheten hos våra specialister gör att de har förmågan att optimera varje komponent i tillverkningslinjen för högsta prestanda med bibehållen kvalitet. De kommer också med förslag på kompletteringar, ombyggnationer eller uppdateringar för ytterligare optimering av produktionslinjen.

Förstudie arbetarskydd

Arbetsmiljöfrågor ligger alltid i frontlinjen för det arbete som utförs av 2-Con AB. 2-Con kan utföra en förstudie på arbetsmiljön och arbetarskydd i produktionslinjen. Arbetet resulterar i en rapport på åtgärder som bör göras, med tillhörande offert.

Specialisterna hos 2-Con kan skapa ett projekt och även ombesörja ombyggnad eller agera som arbetsledare mot företagets egen personal.

Tillverkning

I verkstaden hos 2-Con AB kan vi tillverka det mesta som behövs i en produktionslinje. Våra erfarna specialister bygger de komponenter som behövs för optimering, ombyggnad eller för att skapa en säker arbetsmiljö.

I vår moderna välutrustade och flexibla verkstad i Bålsta tillverkar delar i rostfritt, svartstål, aluminium och plast. Verkstaden är bland annat utrustad med plasma-skärare, kantpress, bockmaskin och olika typer av svetsar. Vi ritar konstruktioner i AutoCad och Solid Works, utför el och automationsarbeten.

Akut reparation

Ibland går det fel! Hur välskött en produktionslinje än är så kan något gå sönder. Då är våra erfarna team beredda att rycka in. För det mesta kan vi, inom några timmar, ha ett team av specialister på plats om linjen går sönder. Om det tar tid att beställa hem delar kan vi ofta åtgärda detta genom att själva tillverka de komponenter som behövs i vår moderna verkstad.

Låt oss tillsammans skapa

effektiva och säkra lösningar för just dina behov!

Låt oss tillsammans skapa

effektiva och säkra lösningar för just dina behov!