Förstudie

Vi genomför en förstudie som bygger på nuläget, behov och kommande krav på din produktionslinjen.

2-Con anpassar tillverkningslinjen efter företagets behov

Beroende hur företaget vill använda sin tillverkningslinje och vilka krav företaget ställer på produktionen kan vi på 2-Con anpassa tillverkningslinjen efter företagets behov, till lägsta möjliga investering.

Vi genomför en förstudie som bygger på nuläget, behov och kommande krav på din produktionslinjen. Vi kommer med förslag på förbättringar och förändringar för att uppnå produktionsmålen med minsta möjliga avbrottstid och lägsta möjliga investering.

Våra erfarna projektledare planerar projektet i detalj och kommer med ett förslag.

Förstudie arbetarskydd

Arbetsmiljöfrågor ligger alltid i frontlinjen för det arbete som utförs av oss på 2-Con. Vi kan utföra en förstudie på arbetsmiljön och arbetarskydd i produktionslinjen. Arbetet resulterar i en rapport på åtgärder som bör göras, med tillhörande offert.

Specialisterna hos 2-Con kan även skapa ett projekt och även ombesörja ombyggnad eller agera som arbetsledare mot företagets egen personal.

2-Con anpassar tillverkningslinjen efter företagets behov

Beroende hur företaget vill använda sin tillverkningslinje och vilka krav företaget ställer på produktionen kan vi på 2-Con anpassa tillverkningslinjen efter företagets behov, till lägsta möjliga investering.

Vi genomför en förstudie som bygger på nuläget, behov och kommande krav på din produktionslinjen. Vi kommer med förslag på förbättringar och förändringar för att uppnå produktionsmålen med minsta möjliga avbrottstid och lägsta möjliga investering.

Våra erfarna projektledare planerar projektet i detalj och kommer med ett förslag.

Förstudie arbetarskydd

Arbetsmiljöfrågor ligger alltid i frontlinjen för det arbete som utförs av oss på 2-Con. Vi kan utföra en förstudie på arbetsmiljön och arbetarskydd i produktionslinjen. Arbetet resulterar i en rapport på åtgärder som bör göras, med tillhörande offert.

Specialisterna hos 2-Con kan även skapa ett projekt och även ombesörja ombyggnad eller agera som arbetsledare mot företagets egen personal.

Låt oss tillsammans skapa

effektiva och säkra lösningar för just dina behov!

Kundcase

Produktionsoptimering av ekologiska produkter

Vi har hos ett livsmedelsföretag gjort en förstudie för produktionsoptimering av ekologiska produkter. Lösningen som föreslogs är unik och optimerar produktionen på ett helt nytt sätt. Resultatet av förstudien och testproduktionen visade bra resultat. En helt ny fullskalig anläggning byggs som ett resultat av erfarenheterna av förstudien. I projektet ingick:

  • Konstruktion
  • Förslag på lösning
  • Montage av testanläggning
  • Ändringar/förbättringar

 

Kundcase

Produktionsoptimering av ekologiska produkter

Vi har hos ett livsmedelsföretag gjort en förstudie för produktionsoptimering av ekologiska produkter. Lösningen som föreslogs är unik och optimerar produktionen på ett helt nytt sätt. Resultatet av förstudien och testproduktionen visade bra resultat. En helt ny fullskalig anläggning byggs som ett resultat av erfarenheterna av förstudien. I projektet ingick:

  • Konstruktion
  • Förslag på lösning
  • Montage av testanläggning
  • Ändringar/förbättringar

Låt oss tillsammans skapa

effektiva och säkra lösningar för just dina behov!

Låt oss tillsammans skapa

effektiva och säkra lösningar för just dina behov!