Optimering

Vårt honnörsord som genomsyrar hela vår verksamhet. Resultatet – ja, det märker våra kunder.

Med ett minimum av resurser för våra uppdragsgivare!

Vi strävar alltid efter att optimera tillverkningslinjen för att uppnå den effektivaste och driftsäkraste produktionen hos våra kunder. I planeringen av produktionen tar vi hänsyn till hur ni kan fortsätta producera under tiden som vi reparerar eller utför förebyggande underhåll på produktionslinjen.

En produktionslinje består av mängder av elektronik, mekanik och hydraulik, där varje komponent skall utföra ett arbete på viss tid med hög kvalitet. Erfarenheten hos våra specialister gör att de har förmågan att optimera varje komponent i tillverkningslinjen för högsta prestanda med bibehållen kvalitet. De kommer också med förslag på kompletteringar, ombyggnationer eller uppdateringar för ytterligare optimering av produktionslinjen.

 

Med ett minimum av resurser för våra uppdragsgivare!

Vi strävar alltid efter att optimera tillverkningslinjen för att uppnå den effektivaste och driftsäkraste produktionen hos våra kunder. I planeringen av produktionen tar vi hänsyn till hur ni kan fortsätta producera under tiden som vi reparerar eller utför förebyggande underhåll på produktionslinjen.

En produktionslinje består av mängder av elektronik, mekanik och hydraulik, där varje komponent skall utföra ett arbete på viss tid med hög kvalitet. Erfarenheten hos våra specialister gör att de har förmågan att optimera varje komponent i tillverkningslinjen för högsta prestanda med bibehållen kvalitet. De kommer också med förslag på kompletteringar, ombyggnationer eller uppdateringar för ytterligare optimering av produktionslinjen.

Låt oss tillsammans skapa

effektiva och säkra lösningar för just dina behov!

Kundcase

Klämskador på linjen och många produkter fick kasseras

En livsmedelskund hade problemet att förpackningarna fick klämskador på linjen och många produkter fick kasseras. Detat är ett vanligt och återkommande problem att just förpackningar får klämskador.

Vår analys visade att det uppstod ett för högt tryck i transportbanans kurva. Orsaken var utformningen på banan. Materialen i förpackningarna görs allt tunnare för att minska dess kostnader. Produktionsanläggningar måste således anpassas, för att hantera det tunnare materialet.

Lösningen i det här fallet blev att anpassa banräckena så att kraften från kurvan och sammanföringen separerades. Banräcket tillverkades på plats hos kunden, men hade också kunnat tillverkas i vår verkstad i Bålsta.

Problemet var snabbt åtgärdat och efter justeringarna slapp kunden kassera fler förpackade produkter.

Kundcase

Klämskador på linjen och många produkter fick kasseras

En livsmedelskund hade problemet att förpackningarna fick klämskador på linjen och många produkter fick kasseras. Detat är ett vanligt och återkommande problem att just förpackningar får klämskador.

Vår analys visade att det uppstod ett för högt tryck i transportbanans kurva. Orsaken var utformningen på banan. Materialen i förpackningarna görs allt tunnare för att minska dess kostnader. Produktionsanläggningar måste således anpassas, för att hantera det tunnare materialet.

Lösningen i det här fallet blev att anpassa banräckena så att kraften från kurvan och sammanföringen separerades. Banräcket tillverkades på plats hos kunden, men hade också kunnat tillverkas i vår verkstad i Bålsta.

Problemet var snabbt åtgärdat och efter justeringarna slapp kunden kassera fler förpackade produkter.

Låt oss tillsammans skapa

effektiva och säkra lösningar för just dina behov!

Låt oss tillsammans skapa

effektiva och säkra lösningar för just dina behov!