Driftsäker produktion

Undvik driftstopp genom att ta hjälp av oss med service, förebyggande och planerat underhåll!

Den i särklass största kostnaden för ett producerande företag uppstår när man får stopp i produktionen.

När behovet är som störst och när produktionen är som högst har man ofta inte råd med stopp i produktionen. En tillverkningslinje är en komplex sammansättning av mekaniska, hydrauliska och elektroniska komponenter. Det krävs kunskap för att få alla delar i en produktionslinje att samverka.

För att förebygga driftstopp har 2-Con AB sedan 1989 utfört service, förebyggande och planerat underhåll hos våra kunder. Livsmedelsbranschen är vår största kundkategori, med producenter inom drycker, charkuterier och konfektyrprodukter. Vi arbetar med Coca-Cola, Arvid Nordquist, Marabou, Hilton Food Group och Svegro för att nämna några. Vi bidrar till en driftsäker produktion, kommer med förslag på förbättringar och förändringar för att minimera risken för avbrott i produktionen.

Den i särklass största kostnaden för ett producerande företag uppstår när man får stopp i produktionen.

När behovet är som störst och när produktionen är som högst har man ofta inte råd med stopp i produktionen. En tillverkningslinje är en komplex sammansättning av mekaniska, hydrauliska och elektroniska komponenter. Det krävs kunskap för att få alla delar i en produktionslinje att samverka.

För att förebygga driftstopp har 2-Con AB sedan 1989 utfört service, förebyggande och planerat underhåll hos våra kunder. Livsmedelsbranschen är vår största kundkategori, med producenter inom drycker, charkuterier och konfektyrprodukter. Vi arbetar med Coca-Cola, Arvid Nordquist, Marabou, Hilton Food Group och Svegro för att nämna några. Vi bidrar till en driftsäker produktion, kommer med förslag på förbättringar och förändringar för att minimera risken för avbrott i produktionen.

Låt oss tillsammans skapa

effektiva och säkra lösningar för just dina behov!

Kundcase

Uppgradera arbetsmiljösäkerhet i produktionen

I ett stort projekt hos en livsmedelsproducent har vi uppgraderat arbetsmiljösäkerhet i produktionen. Målen för projektet var att undvika olyckor i produktionen. Detta gjordes i en utförandeentreprenad. En riskinventering gällande arbetsmiljön gjordes på plats tillsammans med kunden. Lösningar för ökad säkerhet i robotcell, förpackningsmaskin och transportörer togs fram. Vi förbättrade tryggheten och säkerheten med ändringar i maskinskyddet och maskinsäkerhet enligt standarden 2006/42/EG i det europeiska maskindirektivet. I projektet ingick:

  • Riskinventering
  • Mekaniska konstruktioner
  • Tillverkning och montage av trappa
  • Montage av maskinskydd

Förebyggande underhåll, ventilservice

Förebyggande underhåll är viktigt för hög driftsäkerhet och produktkvalitet inom livsmedelsindustrin. Livsmedeltillverkning ställer höga krav på hygien och renlighet. Vi på 2-Con AB utför regelbundet förbyggande underhåll hos våra kunder. På ett stort multinationellt dryckesföretag utför vi bland annat ventil- och pumpservice enligt ett schema.

Kundcase

Uppgradera arbetsmiljösäkerhet i produktionen

I ett stort projekt hos en livsmedelsproducent har vi uppgraderat arbetsmiljösäkerhet i produktionen. Målen för projektet var att undvika olyckor i produktionen. Detta gjordes i en utförandeentreprenad. En riskinventering gällande arbetsmiljön gjordes på plats tillsammans med kunden. Lösningar för ökad säkerhet i robotcell, förpackningsmaskin och transportörer togs fram. Vi förbättrade tryggheten och säkerheten med ändringar i maskinskyddet och maskinsäkerhet enligt standarden 2006/42/EG i det europeiska maskindirektivet. I projektet ingick:

  • Riskinventering
  • Mekaniska konstruktioner
  • Tillverkning och montage av trappa
  • Montage av maskinskydd

Förebyggande underhåll, ventilservice

Förebyggande underhåll är viktigt för hög driftsäkerhet och produktkvalitet inom livsmedelsindustrin. Livsmedeltillverkning ställer höga krav på hygien och renlighet. Vi på 2-Con AB utför regelbundet förbyggande underhåll hos våra kunder. På ett stort multinationellt dryckesföretag utför vi bland annat ventil- och pumpservice enligt ett schema.

Låt oss tillsammans skapa

effektiva och säkra lösningar för just dina behov!

Låt oss tillsammans skapa

effektiva och säkra lösningar för just dina behov!