Våra kunder

gör oss bättre!

Våra kunder

gör oss bättre!

Talesmän, ambassadörer och samarbetspartners!

Tillverkningsindustrin är en liten värld. Det är därför viktigt att 2-Con behåller och vårdar sitt rykte som specialister och experter på utveckling, reparation, underhåll, komponenttillverkning och användning av produktionsanläggningar.

Tack vare hårt arbete av våra ”kluriga” och kompetenta medarbetare har våra kunder kommit att bli våra främsta ambassadörer och talesmän ute på marknaden. Våra kunder är ofta länken mellan 2-Con och nya kunder. 2-Con arbetar också tätt ihop med strategiska samarbetspartners som vi ser kan bidra med kunskap och utbyten som i slutändan gynnar dig som kund. Livsmedelsbranschen är vår största kundkategori, med producenter inom drycker, charkuterier och konfektyrprodukter. Coca-Cola, Arvid Nordquist, Marabou, Hilton Food Group, Arla Foods, Jästbolaget och Svegro är några av våra kunder.

Våra kunder gör oss bättre!

Under snart 30 år har 2-Con AB konfronterats med utmaningar för att reparera, bygga om och effektivisera produktionsanläggningar till den tillverkande industrin.

Genom bemanning, utbildning och rådgivning säkerställer och finslipar vi produktionen tillsammans med kunden för en säker och kostnadseffektiv produktion. Allt för att upprätthålla och förbättra konkurrenskraften för våra kunder.

Affärsidé!

Med stor insikt och kunskap i olika produktionsmiljöer ska 2-Con vara den naturliga samarbetspartnern för den tillverkande industrin.

Helt naturligt är det till oss de vänder sig till när de behöver, kompetent bemanning, underhåll och rådgivning.

Vi ska också vara ett förstahandsval vid behov av: förstudie, säker produktion, optimering, ombyggnad, akut reparation eller tillverkning av specialkomponenter i produktionsanläggningen.

Låt oss tillsammans skapa

effektiva och säkra lösningar för just dina behov!

Låt oss tillsammans skapa

effektiva och säkra lösningar för just dina behov!